અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં હત્યાની ઘટના; તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે સિક્યુરિટી ગાર્ડની હત્યા

A murder incident in Vastrapur, Ahmedabad

Trending news