સ્માર્ટ મીટરના વિરોધ વચ્ચે DGVCLએ બહાર પાડ્યો ખુલાસો, માહિતીના અભાવે લોકો કરી રહ્યા છે વિરોધ

Amid protest against smart meter, DGVCL issues clarification, says people are opposing due to lack of information

Trending news