નવસારી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નૈષધ દેસાઈનો અનોખો પ્રચાર, મહાત્મા ગાંધીની વિચારધારા સાથે કરશે પ્રચાર

Lok Sabha Polls 2024: Congress candidate from Navsari seat Naisadh Desai dress up as Mahatma Gandhi

Trending news