અમદાવાદમાં અસામાજીક તત્વોનો આતંક; જાહેર રસ્તા પર ટ્રાફિક રોકી દિવાળીની કરી ઉજવણી

Trending news