હવાઇ મુસાફરીમાં PM મોદીએ કર્યા સૂર્ય તિલકના દર્શન, ચપ્પલ કાઢી મનથી અયોધ્યા પહોંચ્યા

PM Modi visited Surya Tilak during his air journey

Trending news