ગાંધીનગરમાં ટેટ,ટાટ પાસ ઉમેદવારો ફરી મેદાને, જિલ્લા સચિવાલય ખાતે વિરોધનું આયોજન.

TET,TAT Candidates protest in Gandhinagar

Trending news