ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ

ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಸವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

Updated: Oct 27, 2019 , 12:19 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಸವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

'ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ `ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್'ನ 58 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉತ್ಸವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ಸವಗಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳ ನೆಲ ಭಾರತವಾಗಿದೆ "ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಹೋಳಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಓಣಂ, ಪೊಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಹುವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ದೇಶವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ 'ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.