ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಘಟನೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ-ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ದುಃಖಕರ, ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Updated: Sep 20, 2020 , 08:38 PM IST
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಘಟನೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ-ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
Photo Courtsey : ANI

ನವದೆಹಲಿ: ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ದುಃಖಕರ, ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ 'ರೋಟಿ-ಬೇಟಿ' ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲಾರರು: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

'ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವದಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸದನದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ 'ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಇವು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.ಶಾಸನಗಳು "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್  ಕೃಷಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ (ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ) ಮಸೂದೆ, 2020, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳ ಮಸೂದೆ, 2020 ರ ರೈತರ (ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.