ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ

ಇಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮದಿನ: ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 10 ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಇಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮದಿನ: ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 10 ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹೋರಾಟವು ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.

Sep 28, 2019, 03:39 PM IST