പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് Swara Bhaskar; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

1 /4

തന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം സ്വര ഭാസ്‌ക്കർ. രണ്ടര വർഷം പഴക്കമുള്ള വീട് പുതുക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് താരം. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

2 /4

3 /4

4 /4

You May Like

Sponsored by Taboola