close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

bhavishyafal

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ജൂണ്‍ 03 മുതൽ 09 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

 

Jun 3, 2019, 11:17 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

മെയ് 27 മുതൽ ജൂണ്‍ 02 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

May 28, 2019, 11:23 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

മെയ് 20 മുതൽ 26 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

May 21, 2019, 12:40 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ 28 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Apr 23, 2019, 09:30 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഏപ്രിൽ 15 മുതൽ 21 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Apr 16, 2019, 09:16 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഏപ്രിൽ 08 മുതൽ 14 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം 

Apr 8, 2019, 01:04 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഏപ്രിൽ 01 മുതൽ 07വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Apr 2, 2019, 10:37 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

മാർച്ച് 25 മുതൽ 31 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Mar 25, 2019, 01:08 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

മാർച്ച് 18മുതൽ 24 വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Mar 18, 2019, 12:17 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

മാർച്ച് 11മുതൽ 17വരെ By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Mar 11, 2019, 12:19 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

 സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

Mar 4, 2019, 06:34 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഫെബ്രുവരി 25 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 03 വരെ  By സജീവ്‌ ശാസ്താരം 

Feb 25, 2019, 01:43 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഫെബ്രുവരി 18 മുതല്‍ 24 വരെ  By സജീവ്‌ ശാസ്താരം 

Feb 18, 2019, 12:00 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഫെബ്രുവരി 11 മുതല്‍ 17 വരെ  By സജീവ്‌ ശാസ്താരം  

 

Feb 11, 2019, 11:33 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഫെബ്രുവരി 04 മുതല്‍ 10 വരെ   By സജീവ്‌ ശാസ്താരം  

Feb 4, 2019, 01:21 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ജനുവരി 28 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 03 വരെ  By സജീവ്‌ ശാസ്താരം  

Jan 28, 2019, 04:06 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ജനുവരി 21 മുതല്‍ 27 വരെ  By സജീവ്‌ ശാസ്താരം  

Jan 22, 2019, 09:44 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ജനുവരി 14 മുതല്‍ 20 വരെ  By സജീവ്‌ ശാസ്താരം  

Jan 14, 2019, 01:38 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ജനുവരി 07 മുതല്‍ 13 വരെ

By സജീവ്‌ ശാസ്താരം

 

Jan 7, 2019, 04:43 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഡിസംബര്‍ 31 മുതൽ ജനുവരി 06 വരെ By സജീവ് ശാസ്താരം 

Dec 31, 2018, 03:42 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഡിസംബർ 24 മുതൽ 30 വരെ By സജീവ് ശാസ്താരം 

Dec 24, 2018, 03:36 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഡിസംബർ 17 മുതൽ 23 വരെ

by സജീവ് ശാസ്‌താരം  

  

Dec 17, 2018, 10:54 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

10 ഡിസംബര്‍ 2018  മുതൽ 16 ഡിസംബര് ‍2018 വരെ    

by സജീവ് ശാസ്‌താരം 

  

Dec 11, 2018, 12:55 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഡിസംബർ 03 മുതൽ 09 വരെ

By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Dec 3, 2018, 12:04 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

നക്ഷത്രഫലം നവംബർ 25 മുതൽ ഡിസംബര്‍ 1 വരെ 

By സജീവ്  ശാസ്‌താരം

 

Nov 26, 2018, 03:02 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

നക്ഷത്രഫലം നവംബർ 18 മുതൽ 24 വരെ. By  സജീവ് ശാസ്‌താരം

Nov 19, 2018, 05:41 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

നക്ഷത്രഫലം 12.11.2018 മുതൽ 18.11.2018 വരെ. By സജീവ് ശാസ്‌താരം

Nov 13, 2018, 06:32 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

നക്ഷത്രഫലം നവംബർ 05 മുതൽ 11 വരെ By സജീവ്  ശാസ്‌താരം

Nov 5, 2018, 11:55 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഒക്ടോബര്‍ 29 മുതല്‍ നവംബര്‍ 4 വരെ By സജീവ്‌ ശാസ്താരം   

Oct 29, 2018, 03:09 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഒക്ടോബര്‍ 22 മുതല്‍ 28 വരെ By സജീവ്‌ ശാസ്താരം   

  

Oct 22, 2018, 10:40 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 21 വരെ by  വി സജീവ് ശാസ്‌താരം

Oct 15, 2018, 01:38 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഒക്ടോബര്‍ 08 മുതല്‍ 14 വരെ By സജീവ്‌ ശാസ്താരം    

Oct 8, 2018, 10:56 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഒക്ടോബര്‍ 01 മുതല്‍ 07 വരെ

By സജീവ്‌ ശാസ്താരം

  

Oct 1, 2018, 08:46 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സെപ്തംബര്‍ 24 മുതല്‍ 30 വരെ 

By സജീവ്‌ ശാസ്താരം

 

    

Sep 24, 2018, 01:26 PM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

സെപ്തംബർ 17 മുതൽ 23 വരെ  

By സജീവ് ശാസ്‌താരം

  

Sep 17, 2018, 04:13 PM IST