ઓટો ઉદ્યોગ

ઓટો ક્ષેત્ર માટે માઠા સમાચારઃ જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં દરમાં રાહતની આશા નહીં

શુક્રવારના રોજ જીએસટી કાઉન્સિલની મહત્વની બેઠક મળવાની છે, આ બેઠકમાં કેટલાક ક્ષેત્રોને રાહત મળી શકે છે, પરંતુ ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રને રાહત મળવાની કોઈ આશા જણાતી નથી. 
 

Sep 19, 2019, 08:01 PM IST

ઓટોઉદ્યોગમાં મંદીઃ 14 દિવસ માટે ઉત્પાદન બંધ કરશે મહિન્દ્રા

માગ અને ઉત્પાદન વચ્ચે સંતુલન સ્થાપિત કરવા માટે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા પોતાના વિભિન્ન એકમોમાં ઉત્પાદન 8-14 દિવસ માટે બંધ કરશે. 

Aug 9, 2019, 07:08 PM IST