પેથોલોજી

25 વર્ષમાં પ્રથમવાર ગુજરાતમાં પેથોલોજી વિષય પર યોજાશે આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ, 13 દેશોના તબીબો ભાગ લેશે

AIICME 2020ની 25મી આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ AIPNA-ICPનું આયોજન બી.જે.મેડિકલ કોલેજના પેથોલોજી વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી યુએસએ, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલીયા સહિતના દેશોના નિષ્ણાંત તબીબો પેથોલોજીમાં થઇ રહેલા નવા સંશોધનો અંગેની જાણકારીનું આદાન પ્રદાન કરશે.

Jan 29, 2020, 03:09 PM IST