બેન્કનું ક્રેડિટ કાર્ડ

Credit Card બંધ પહેલા કરાવતા જાણી લો આ 4 વાત, ફાયદામાં રહેશો તમે

તમે પણ એકથી વધુ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ અને તેને કોઈ કારણોસર બંધ કરાવવા ઈચ્છતા હોવ તો કસ્ટમર કેરમાં કોલ કરીને કે ઓનલાઇન રિક્વેસ્ટ મોકલીને તેને બંધ કરાવી શકો છો. 

Sep 8, 2020, 12:10 PM IST