માધવ ફાર્મ હાઉસ

9 Youths and 5 Girls Enjoying Liquor Party Were Caught In Gandhinagar PT3M36S

ગાંધીનગરમાં દારૂની મહેફીલ માણતાં 9 નબીરાઓ ઝડપાયા

ગાંધીનગરના દશેલા ગામ નજીક આવેલા માધવ ફાર્મમાં સોમવારની સમી સાંજે દારૂની મહેફિલ માણવામાં આવી રહી હતી. જેમાં 9 યુવક અને 5 યુવતીઓ સંગીતના તાલે ઝૂમી રહ્યા હતા. સાથે ચીચીયારીઓ પાડી રહ્યા હતા

Aug 20, 2019, 10:40 AM IST

બર્થ-ડે પાર્ટીના નામે દારૂની મહેફિલ માણતા 9 નબીરા સહિત 5 યુવતીઓ ઝડપાઇ

ગાંધીનગરના દશેલા ગામ નજીક આવેલા માધવ ફાર્મમાં સોમવારની સમી સાંજે દારૂની મહેફિલ માણવામાં આવી રહી હતી. જેમાં 9 યુવક અને 5 યુવતીઓ સંગીતના તાલે ઝૂમી રહ્યા હતા. સાથે ચીચીયારીઓ પાડી રહ્યા હતા

Aug 20, 2019, 08:23 AM IST