સંસદીય મતવિસ્તાર

પીએમ મોદી આજે વારાણસી જશે, સદસ્યતા અભિયાનની કરશે શરૂઆત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે પોતાના સંસદીય મતવિસ્તાર વારાણસી પહોંચશે. વડાપ્રધાનનો આ પ્રવાસ એક દિવસનો છે.

Jul 6, 2019, 07:52 AM IST