ripped jeans statement

Ripped Jeans Statement: ઉત્તરાખંડના CM તીરથની જેમ આ નેતાઓ પણ મહિલાઓ વિશે બોલી ચૂક્યા છે વિવાદિત બોલ

બોલીવુડથી રાજકારણી સુધીની અનેક હસ્તીઓ ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રીએ મહિલાઓ વિશે આપેલાં નિવેદનની આકરી ટીકા કરી ચૂક્યા છે. જોકે આવું પહેલીવાર નથી બન્યુ જ્યારે કોઈ નેતા મહિલાઓ પર નિવેદન આપીને વિવાદોમાં આવ્યા છે. આ અગાઉ પણ અનેકવાર અનેક નેતાઓ અને જાણીતી હસ્તીઓ આવા નિવેદનો આપીને વિવાદમાં આવી ચૂક્યાં છે.

Mar 19, 2021, 11:02 AM IST