ફરી કોરોનાનું જોખમ વધ્યું; ચીનમાં 35 દિવસમાં કોરોનાથી 60 હજારના મૃત્યુ

Trending news