દોઢ વર્ષની બાળકી ખુલ્લા બોરમાં પડી, અમરેલીના સુરગપરા ગામની ઘટના, બોરમાં શરૂ કરાયો ઓક્સિજન સપ્લાય...

A little girl fell into a bore in Surgapara village of Amreli

Trending news