પંચમહાલનું માર્ગ-મકાન વિભાગ ભાન ભૂલ્યું, રસ્તા પર ડબલ મિનિંગનું બોર્ડ માર્યું, લોકોને શું સમજવાનું?

the government system installed a wrong board on the road in panchmahal

Trending news