ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Updated: Oct 19, 2017 , 10:55 AM IST
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಯಾಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಡೋಗ್ರಾಯ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ 2016 ರ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಟಿಬಿಪಿ ಜಾವಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

ಈ ವರ್ಷ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಡೆಗಳ ಆಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೈನಿಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.