ಐಎನ್​ಎಕ್ಸ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ

10 ದಿನದೊಳಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ: ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಇಡಿ ಸೂಚನೆ

10 ದಿನದೊಳಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ: ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಇಡಿ ಸೂಚನೆ

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮನೆಯು ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ನಳಿನಿ ಚಿದಂಬರಂ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 
 

Aug 1, 2019, 12:29 PM IST