ಶಾರುಖ್ ಜನ್ಮದಿನ

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಿದ ದುಬೈ

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಿದ ದುಬೈ

ಒಂದೆಡೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ 'ಮನ್ನತ್' ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದುಬೈ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಿತು.
 

Nov 3, 2019, 02:08 PM IST
ಶಾರುಖ್ ಜೀವನದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರುವ ಐದು ಜನ

ಶಾರುಖ್ ಜೀವನದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರುವ ಐದು ಜನ

                                                  

Nov 2, 2017, 01:16 PM IST