ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೃತ ದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆ

ಶವನ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಿಂದ ಅಪರಿಚಿತ ಜನರ ದೇಹಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಲಿತ್ ಜೈನ ಹೇಳಿದರು.  

Updated: Jul 6, 2018 , 02:07 PM IST
ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೃತ ದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆ
File Photo

ಮೊಸುಲ್: ಇರಾಕ್ನ ಮೊಸುಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊಸುಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ಲಿತ್ ಜೈನ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 5,228 ದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2,658 ಮಂದಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು 2,570 ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶವನ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಿಂದ ಆರು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರ ದೇಹಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಲಿತ್ ಜೈನ ಹೇಳಿದರು. 500 ದಿಂದ 700 ರವರೆಗೆ ಇರುವ ದೇಹಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, IS ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮೊಸುಲ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರಿಕರು ನಗರವನ್ನು ತೊರೆದರು.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಲಕ್ಷ 19 ಸಾವಿರ ಜನರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೊಸುಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.