close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം

ഫെബ്രുവരി 11 മുതല്‍ 17 വരെ  By സജീവ്‌ ശാസ്താരം    

Updated: Feb 13, 2019, 08:17 AM IST
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആഴ്ച ഫലം
അശ്വതി: ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. തൊഴിൽ പരമായ മാറ്റം, സ്ഥാനലബ്ധി എന്നിവയുണ്ടാകും. സ്വദേശം വിട്ടുനില്ക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം.  സാമ്പത്തിക നേട്ടം 
പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആഡംബര വസ്തുക്കളില്‍ താല്‍പ്പര്യം വര്‍ധിക്കും. തര്‍ങ്ങളില്‍ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കേണ്ടിവരും.
 
ഭരണി: ആരോഗ്യ പരമായി വാരം അനുകൂലമാകും, പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഉന്നതി, സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടാം. ഭക്ഷണസുഖം ലഭിക്കും, വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും, അന്യദേശവാസം 
വേണ്ടിവരും, പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. ബന്ധുജന സമാഗമം, മനോവിഷമതകളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം, സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവഗുണം എന്നിവ വര്‍ധിക്കും.  
 
കാർത്തിക: മാതൃഗുണം ലഭിക്കും, ജീവിതപങ്കാളിവഴി നേട്ടം. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് മികവ്. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ മദ്ധ്യസ്ഥം 
വഹിക്കേണ്ടിവരും. സ്വപ്രയത്നത്തില്‍ വിജയം, നേട്ടങ്ങള്‍ മനസന്തോഷം നല്‍കും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ വർദ്ധിക്കും. 
 
രോഹിണി: മാനസിക സുഖം കുറയും, അനാവശ്യചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. അന്യരെ വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കും. ജീവിതസുഖംകുറയും, സ്വന്തം കഴിവിനാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. 
ദീര്‍ഘയാത്ര വേണ്ടിവരും, ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കുകയോ പിതാവില്‍ നിന്ന് അനുഭവഗുണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും.
 
മകയിരം: മാനസികമായ നിരാശ അധികരിച്ചു നിൽക്കും, ഉദ്ദേശകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുകയില്ല, ആരോഗ്യസ്ഥിതിമോശമായിരിക്കും, മൂത്രായശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം, പണച്ചെലവധികരിക്കും 
അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവിടേണ്ടിവരും, ദീഘ ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. 
 
തിരുവാതിര: സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും, സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും, ആരോഗ്യപരമായി ഉന്മേഷം തിരികെക്കിട്ടും, തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി 
വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും, പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ, പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാൻ ആലോചിക്കും. 
 
പുണർതം: അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഒന്നിക്കും, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ, പുണ്യ സ്ഥല സന്ദർശനം, ദീർഘകാല പരിശ്രമത്തിനു തക്ക ഫലം ലഭിക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ 
ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, വാക്കു തർക്കങ്ങൾ, തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ.
 
പൂയം: ശരീരത്തിൽ മുറിവ്, പരുക്ക് ഇവയ്ക്കു സാദ്ധ്യത, സ്വകാര്യ സ്ഥാപന ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽപരമായ വിഷമതകൾ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതി, 
പണമിടപാടുകളിൽ നഷ്ടം, ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ. ദാമ്പത്യ കലഹം അവസാനിക്കും.
 
ആയില്യം: ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ വർദ്ധിക്കും,  ഔഷധ സേവാ വേണ്ടിവരും, കടബാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും, വാഹനത്തിന്  
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. അപ്രതീക്ഷിത ധനവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും, മേലധികാരികൾ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടികൾ.
 
മകം: തൊഴിൽപരമായ യാത്രകൾ കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും, ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ധനനഷ്ടം നേരിടും, കർമ്മരംഗത്ത് എതിർപ്പുകൾ, അപവാദം 
കേൾക്കുവാൻ യോഗം, തൊഴിൽപരമായ വിഷമതകൾ, ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും, ഭൂമി, വീട് ഇവ വാങ്ങുവാനുള്ള അഡ്വാൻസ് നൽകും. 
 
പൂരം: കാലാവസ്ഥാജന്യ രോഗസാദ്ധ്യത, മാതാവിന് അരിഷ്ടത. സുഹൃദ് സഹായം വർദ്ധിക്കും, സന്താനങ്ങളെകൊണ്ടുള്ള അനുഭവ ഗുണം വർദ്ധിക്കും, തൊഴിൽപരമായ അധിക യാത്രകൾ, 
രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം, പൂർവിക സ്വത്തിന്റെ ലാഭം.
 
ഉത്രം: ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗതി,  പണമിടപാടുകളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി സഹായം, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കും. കുടുംബ 
സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കും. വ്യവഹാരവിജയം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ സംബന്ധിക്കും. രോഗശമനം ഉണ്ടാകും.  
 
അത്തം: ലഹരിവസ്തുക്കളിൽ താല്‍പര്യം വര്‍ധിക്കും. മോഷണം പോയ വസ്തുക്കള്‍ തിരികെ കിട്ടും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികവോടെ മുന്നേറും. രോഗശമനമുണ്ടാകും,  
ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനശ്ചിതത്വം മാറും, ബന്ധുക്കൾ വഴി കാര്യലാഭം. 
 
ചിത്തിര: പുതിയ ജോലികൾ ലഭിയ്ക്കും, സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവുണ്ടാകും. തടസ്സങ്ങൾ മാറി കാര്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും, പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും, വിവാഹ 
തീരുമാനമെടുക്കും, പുണ്യസ്ഥല സന്ദർശനം നടത്തും, യാത്രയ്ക്കായി പണച്ചെലവ്, ത്വക് രോഗ സാദ്ധ്യത.
 
ചോതി: ദാമ്പത്യ കലഹം ശമിക്കും, ഉദരരോഗ സാദ്ധ്യത നില നിൽക്കുന്നു, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യത, സാമ്പത്തികമായി വാരം നന്ന്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ 
സന്ദർശിക്കുവാൻ അവസരമൊരുങ്ങും, കടങ്ങള്‍ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും, ഭക്ഷണസുഖം വര്‍ധിക്കും. മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സുഗമമായി മുന്നേറും. 
 
വിശാഖം: പലതരത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ആദായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭവനത്തിൽ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ബിസിനസില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയുണ്ടാകാം.
 
അനിഴം: മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ മനസ്സുവിഷമിക്കും, ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇഷ്ടസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റം 
ലഭിക്കും.  ബന്ധുജനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ കിട്ടും. 
 
തൃക്കേട്ട: രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ പുതുതായി വാങ്ങും. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന 
വിഷമങ്ങള്‍ ശമിക്കും. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രശസ്തി.
 
മൂലം: രോഗദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്‍പരമായും ഉയര്‍വിജയം കൈവരിക്കും. സുഹൃദ്-ബന്ധു ജന 
സമാഗമം, ദാമ്പത്യ ജീവിത സൗഖ്യം, വിവാഹ ആലോചനകളിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. 
 
പൂരാടം: ഗൃഹത്തില്‍ ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കള്‍ നിമിത്തം നേട്ടം. പൈതൃകസ്വത്തിന്‍റെ 
അനുഭവമുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. കുടുംബസമേതം യാത്രകള്‍ നടത്തും. ചികിത്സകൾ വഴി രോഗശമനം എന്നിവയുണ്ടാകും.
 
ഉത്രാടം: അവിചാരിത ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം, വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച ലാഭം. ബന്ധുജനഗുണം വര്‍ധിക്കും. 
പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും, ബന്ധുഗൃഹങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. 
 
തിരുവോണം: പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായി ഇടപെടുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കും. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയോ 
ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. മേലധികാരികളില്‍ നിന്നും സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായ സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 
 
അവിട്ടം: പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും, ഭവനത്തില്‍ മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ നടക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന തടസങ്ങള്‍ മാറും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഏർപ്പെടുന്നതിന്  
അവസരമൊരുങ്ങും. യാത്രകള്‍ വഴി നേട്ടം. ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. രോഗാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. 
 
ചതയം: അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കടം വാങ്ങേണ്ടിവരും. വാഹനയാത്രകള്‍ക്കിടെ ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യത. ഇഷ്ടജനങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു 
കഴിയേണ്ടിവരും. ഭവനമാറ്റത്തിന് സാധ്യത. ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കേണ്ടിവരും. 
 
പൂരുരുട്ടാതി: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തില് മികവുപുലര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും. ഭൂമി, ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് ഉത്തമജോലി ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി ഇവയാല്‍ പരിക്കേല്‍വാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുനില്ക്കും. 
 
ഉത്രട്ടാതി: ഏര്‍ടുന്ന പ്രവര്‍നങ്ങളില്‍ വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ ശമിക്കും. സഹോദരങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലില്‍ ഉത്തരവാദിത്വം വര്‍ധിക്കും, പ്രണയസാഫല്യമുണ്ടാകും, തൊഴില്‍പരമായ യാത്രകള്‍ വേണ്ടിവരും. കൃഷിയില്‍ നിന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. 
 
രേവതി: തൊഴിലില്‍ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ സംബന്ധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കള്‍ വഴി കാര്യസാധ്യം. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നേട്ടം, സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട് 
മൂലം മാറ്റിവെച്ച കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും, ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ  പൂർത്തീകരിക്കും.
 
 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്...
 
സജീവ്‌ ശാസ്താരം
 
9656377700