பாலகோட் வான்வழித் தாக்குதல்கள் குறித்த தெளிவான செய்தி கிடைத்துள்ளது: ராஜ்நாத் சிங்!

பாலகோட் வான்வழித் தாக்குதல்கள் பயங்கரவாதம் குறித்து தெளிவான செய்தியை அனுப்பியுள்ளன என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்!!

Updated: Feb 28, 2020, 02:52 PM IST
பாலகோட் வான்வழித் தாக்குதல்கள் குறித்த தெளிவான செய்தி கிடைத்துள்ளது: ராஜ்நாத் சிங்!

பாலகோட் வான்வழித் தாக்குதல்கள் பயங்கரவாதம் குறித்து தெளிவான செய்தியை அனுப்பியுள்ளன என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்!!

பாலகோட் வான்வழித் தாக்குதல்கள் எல்லையைத் தாண்டி உள்கட்டமைப்பை பயங்கரவாதிகளுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடங்களாகப் பயன்படுத்த முடியாது என்று தெளிவான செய்தியை அனுப்பியுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தார். 

"எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றால், எல்லா நேரங்களிலும் நிலம், காற்று மற்றும் கடல் ஆகியவற்றில் நம்பகமான தடுப்பை நாங்கள் கடைப்பிடிப்பது முக்கியம்" என்று திரு சிங் விமான சக்தி ஆய்வு மையத்தில் கூறினார். 

எல்லையில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு பயங்கரவாதிகளுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடமாக இருக்காது என்ற இந்தியாவின் தெளிவான செய்தியை பாலகோட் வான்வழித் தாக்குதல் தெரிவித்தது. இது எல்லையைத் தாண்டி கோட்பாடுகளை மீண்டும் எழுத கட்டாயப்படுத்தியது, நாட்டின் உறுதியையும் திறனையும் காட்டியது என்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் கூறினார். 

பொது நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாதுகாப்புப் படைத் தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் கூறினார்: "ஒவ்வொரு பணியாளர்களையும் பயிற்சியும் உந்துதலும் வைத்திருப்பதன் மூலம் தடுப்பு வருகிறது". கடினமான முடிவை எடுக்கும்போது இராணுவத் தலைமையின் விருப்பம் மற்றும் அரசியல் தலைமையின் நோக்கத்திலிருந்து நம்பகமான தடுப்பு வருகிறது என்று திரு ராவத் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார்.

"கார்கில், யூரி தாக்குதல்கள் மற்றும் புல்வாமா தாக்குதலுக்குப் பிறகு இது போதுமானதாகக் காட்டப்பட்டது," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.