2018-19 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி 7.2% அதிகரிப்பு...

2018-19 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 7.2 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது....  

ZEE Bureau ZH Web (தமிழ்) | Updated: Jan 7, 2019, 07:08 PM IST
2018-19 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி 7.2% அதிகரிப்பு...

2018-19 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 7.2 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது....  

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 2018-19 ல் 7.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக அரசாஙகம் அறிவித்துள்ளது. இது எதிர்பார்ப்புகளுடன் இணங்குவதாகக் காணப்பட்டது. கட்டுமான, பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்டு சேவை போன்ற துறைகளில் நடப்பு நிதியாண்டில் சராசரி வளர்ச்சியை பார்க்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கணிப்பு கூறியுள்ளது. 

2018 மற்றும் 19 ஆம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ரூ. 139.52 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. முந்தைய ஆண்டில் இது ரூ. 130.11 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. புள்ளிவிவரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தின் மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் (CSO) அவர்களால் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட 'தேசிய வருமானம் 2018-18 ன் முதல் அட்வான்ஸ் மதிப்பீடுகள்' பகுதியாகும். 

2017-18 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் 6.7 சதவிகிதம் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதத்தில் 7.4 சதவிகிதம் வரை சி.எஸ்.ஓ. முன்னறிவிப்புக்கு எதிராக பதிவு செய்துள்ளது. இருப்பினும், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் பொருளாதார வல்லுனர்கள், வளர்ச்சி அடையும் நுகர்வு போக்குகள் மற்றும் கடன் வளர்ச்சியில் மந்தநிலை ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியை 7 சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றனர் என NDTV தெரிவித்துள்ளது.

2017-18 ஆம் ஆண்டின் 3.4 சதவீத விரிவாக்கத்திற்கு 3.8 சதவிகிதம் விவசாயத் துறை வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் காலாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் முறையே 8.2 சதவீதம் மற்றும் 7.1 சதவிகிதம் வளர்ந்தது.

உற்பத்தி துறையில் வளர்ச்சி வளர்ச்சி 2017-18 ல் 5.7 சதவீதத்திலிருந்து 8.3 சதவீதமாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்தியாவின் வளர்ந்துவரும் சேவைகள் துறை 7.3 சதவீத வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது. முந்தைய நிதியாண்டில் இது 7.9 சதவீதமாக இருந்தது.