ஆயுள் தண்டனை 0

பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்கவும்: ராஜஸ்தான் ஐகோர்ட்

பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்கவும்: ராஜஸ்தான் ஐகோர்ட்

பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்க வேண்டும் என ராஜஸ்தான் ஐகோர்ட் பரிந்துரை செய்துள்ளது. மேலும் பசுவை இறைச்சிக்காக வெட்டுவோருக்கு ஆயுள்தண்டனை விதிக்கவும் பரிந்துரை செய்துள்ளது. 

May 31, 2017, 01:53 PM IST