மருத்துவகுணம்

இரவில் நெல்லிக்காய் சாப்பிடாதீர்கள் -காரணம் உள்ளே!

இரவில் நெல்லிக்காய் சாப்பிடாதீர்கள் -காரணம் உள்ளே!

இரவில் நெல்லிக்காய் சாப்பிடலாமா?. இரவில் சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும்!! 

Apr 23, 2018, 01:39 PM IST
வெங்காயம் சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா?

வெங்காயம் சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா?

மனிதனுக்கு நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் குணம் வெங்காயத்திற்கு உண்டு.

Dec 14, 2017, 02:32 PM IST
விட்டில் பொதுவாக நாம் மேற்கொள்ளும் அழகு குறிப்புகள்

விட்டில் பொதுவாக நாம் மேற்கொள்ளும் அழகு குறிப்புகள்

முகத்திற்கு அழகு சேர்க்க நிறைய கீரிம் பயன் படுத்திவருகிறோம். ஆனால் முகத்திற்கு பாதிப்புகள் அதிகம் தான் ஏற்படுகிறது, இந்நிலையில் சாத்துக்குடி எப்படி முகபொலிவு தருகிறது என்று பார்ப்போம்!!

Sep 9, 2017, 12:54 PM IST
சாத்துக்குடி ஏன் சாப்பிட வேண்டும்? அதன் 1௦ நன்மைகள்

சாத்துக்குடி ஏன் சாப்பிட வேண்டும்? அதன் 1௦ நன்மைகள்

சாத்துக்குடியில் இருக்கும் நன்மைகளும் மற்றும் தீர்வுகளும் என்னென்ன என்று பார்ப்போம் !

சாத்துக்குடி மற்றும் சாத்துக்குடி ஜீஸ் குடிப்பதால் என்னனென் நன்மைகள் ஏற்படும் என்று பார்போம்:-

Sep 8, 2017, 03:06 PM IST