வைட்டமின் சி

விட்டில் பொதுவாக நாம் மேற்கொள்ளும் அழகு குறிப்புகள்

விட்டில் பொதுவாக நாம் மேற்கொள்ளும் அழகு குறிப்புகள்

முகத்திற்கு அழகு சேர்க்க நிறைய கீரிம் பயன் படுத்திவருகிறோம். ஆனால் முகத்திற்கு பாதிப்புகள் அதிகம் தான் ஏற்படுகிறது, இந்நிலையில் சாத்துக்குடி எப்படி முகபொலிவு தருகிறது என்று பார்ப்போம்!!

Sep 9, 2017, 12:54 PM IST
சாத்துக்குடி ஏன் சாப்பிட வேண்டும்? அதன் 1௦ நன்மைகள்

சாத்துக்குடி ஏன் சாப்பிட வேண்டும்? அதன் 1௦ நன்மைகள்

சாத்துக்குடியில் இருக்கும் நன்மைகளும் மற்றும் தீர்வுகளும் என்னென்ன என்று பார்ப்போம் !

சாத்துக்குடி மற்றும் சாத்துக்குடி ஜீஸ் குடிப்பதால் என்னனென் நன்மைகள் ஏற்படும் என்று பார்போம்:-

Sep 8, 2017, 03:06 PM IST
இஞ்சியின் ஐந்து சுகாதார நலன்கள்

இஞ்சியின் ஐந்து சுகாதார நலன்கள்

இஞ்சியை சமையலுக்கு பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் ரெசிபிக்கள் மிகக் குறைவுதான். இஞ்சிக்கு மிஞ்சிய மருந்தில்லை என்று பழங்காலத்தில் சொல்வதுண்டு.

Dec 28, 2016, 03:30 PM IST