close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

2 screwdrivers

8 ஸ்பூன், 2 டூத் பிரஷ், கத்தியை இளைஞரின் வயிற்றிலிருந்து நீக்கிய மருத்துவர்கள்!!

8 ஸ்பூன், 2 டூத் பிரஷ், கத்தியை இளைஞரின் வயிற்றிலிருந்து நீக்கிய மருத்துவர்கள்!!

இளைஞரின் வயிற்றுக்குள், 8 ஸ்பூன், 2 டூத் பிரஷ், 2 ஸ்குரூ டிரைவர், 1 கத்தி ஆகியவற்றை நீக்கி சாதனை படைத்த மருத்துவர்கள்!

May 25, 2019, 12:41 PM IST