எஸ்.எஸ்.எல்.வி-டி3 ராக்கெட் ஜூலை 28-ம் தேதி விண்ணில் பாய்கிறது: இஸ்ரோ

பொருட்செலவைக் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட எஸ்.எஸ்.எல்.வி-டி3 ராக்கெட்டை ஜூலை 28ஆம் தேதி விண்ணில் ஏவ இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.

Trending News