ઇન્કમટેક્ષ

ACB's Success in Illegal Property Case PT2M25S

અપ્રમાણસાર મિલકત કેસમાં ACBને મોટી સફળતા, જુઓ શું છે મામલો

જુઓ અપ્રમાણસાર મિલકત કેસમાં ACBને કેવી રીતે મળી મોટી સફળતા

Jun 18, 2019, 05:35 PM IST

ઇન્કમટેક્સ વિભાગની કરદાતાઓને તાકીદ, રિફંડની લ્હાયમાં ભૂલ ન કરતા નહીં તો થશે મોટું નુકસાન

આવકવેરા વિભાગે કરદાતાઓને તાકીદ કરી છે. રિફંડ મેળવવા માટે આવતા ફેક મેસેજ અને ઇ-મેઇલથી સાવચેત રહેવા સુચના આપવામાં આવી છે. ઇન્કમટેક્ષ વિભાગે કહ્યું કે રિફંડ મેળવવાની લ્હાયમાં જો તમે આ ભૂલ કરશો તો મોટું નુકસાન થશે. 

Apr 5, 2019, 11:17 AM IST