ઉત્તરપ્રદેશ સરકરા

UP સરકારે રદ કરી 4000 ઉર્દૂ શિક્ષકોની ભરતી, કહ્યું- ‘ધોરણ કરતા વધુ છે શિક્ષક’

અધિક મુખ્ય સચિવ મૂળભૂત શિક્ષા ડૉ. પ્રભાત કુમારની તરફથી ભરતીને રદ કરવા માટે આદેશ જાહેર કર્યો છે. અખિલેશ સરકારે 15 ડિસેમ્બર 2016માં 4 હજાર ઉર્દૂ શિક્ષકોની ભરતી શરૂ કરી હતી.

Oct 9, 2018, 09:18 AM IST