એસબીઆઓ

SBI પાસેથી Home Loan લેનારાઓ માટે સારા સમાચાર, બેન્કએ શરૂ કરી નવી સુવિધા

કોરોનાકાળમાં ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક (State Bank of India)એ પોતાની હોમ લોન (Home Loan) ગ્રાહકો માટે એક સુવિધાને શરૂ કરી છે. આ સુવિધા હેઠળ હવે ગ્રાહકોને ઘરેબેઠા જ ઇન્ટરેસ્ટ સર્ટિફિકેટ (Interest Certificate) મળશે.

Aug 30, 2020, 07:53 PM IST