ચંચલ લાહિડી

જાદૂગર હાથ-પગ બાંધી કૂદ્યો નદીમાં, કોઇની મદદ વગર બહાર નિકળવાનો હતો, પરંતુ...

લોકોને આકર્ષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલા એક જાદૂગર સ્ટંટમાં નિષ્ફળ રહેવા પર રવિવારે અહીં ગંગા નદીમાં ડૂબી ગયો. પોલીસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, જાદૂગર ચંચલ લાહિડી તેના હાથ-પગને સાંકળથી બાંધી ક્રેનની મદદથી નદીમાં ઉતર્યો હતો.

Jun 17, 2019, 12:41 PM IST