પ્રદેશ ભાજપ મંત્રી

પ્રદેશ ભાજપના મંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલાને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સોંપાઇ મહત્વની જવાબદારી

ગુજરાત ભાજપના વધુ એક નેતાને રાષ્ટ્રીય સ્તરે મળી મહત્વની જવાબદારી છે. પ્રદેશ ભાજપના મંત્રી પ્રદીપસિંહ વાધેલાને GHMCની ચૂંટણી માટે સહપ્રભારીની જવાબદારી સોંપાઇ છે. ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર યાદવની આગેવાની માં ભાજપે 3 સહપ્રભારીઓની નિયુક્તિ કરી છે.

Nov 27, 2020, 06:41 PM IST