પ્રિયા સોઢી

કચ્છી કન્યાએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બ્રોન્જ જીતી ભારતને અપાવ્યું ગૌરવ

મુંબઈમાં યોજાયેલ ઓલમ્પિયા એમેચ્યોર-ઈન્ડિયા કોન્ટેસ્ટની પુરૂષોની ફીઝીક કેટેગરીમાં સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત થયો છે. આ રમતગમત સ્પર્ધામાં એશિયાના 48 દેશો ભાગ લઈ રહ્યા હતા.

Oct 24, 2018, 05:25 PM IST