બંટી ગેંગ

કુખ્યાત બંટી પાંડે ગેંગનો સાગરીત ઝડપાયો, 2004માં NRIની કરી હતી હત્યા

ગ દ્વારા હીરાની ડીલ કરવાના બહાને રાજેશ ભટ્ટને અમેરિકાથી સુરત બોલાવી અપહરણ કરી ખંડણી માગી હતી.

Aug 10, 2018, 03:00 PM IST