રૂપે કાર્ડ

હવે UAEમાં ચાલશે ભારતનું રૂપે કાર્ડ, વડાપ્રધાન મોદીએ કર્યું લોન્ચ

ખાડી દેશોમાં યૂએઈ પ્રથમ દેશ છે જેણે ભારતના રૂપે કાર્ડને અપનાવ્યું છે. યૂએઈની ઘણી કંપનીઓએ રૂપે ચુકવણીને સ્વીકાર કરવાની વાત કરી છે.'

Aug 24, 2019, 07:32 PM IST

ભુટાનમાં ભારતનું RuPay Card લોન્ચ, મોદી બોલ્યા, દરેક દેશને આવો પડોશી જોઈએ છે

2014માં વડાપ્રધાન બન્યા પછી નરેન્દ્ર મોદીએ સૌ પ્રથમ વિદેશ યાત્રામાં ભુટાન ગયા હતા 
 

Aug 17, 2019, 06:01 PM IST