શિક્ષકો લડી લેવાના મુડમાં

4200 ગ્રેડ પે મુદ્દે શિક્ષકો લડાયક: આવતી કાલથી 25 તારીખ સુધી સતત ધરણા પ્રદર્શન

* આવતીકાલથી ગાંધીનગરના સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે બપોરે 1 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ધરણા યોજાશે
* 25 જાન્યુઆરી સુધી રવિવાર સિવાય દરરોજ જુદા જુદા જિલ્લાના 50 - 50 શિક્ષકો કરશે ધરણા પ્રદર્શન
* 25 જાન્યુઆરી સુધીમાં ઉકેલ નહીં આવે તો ઓનલાઈન શૈક્ષિણીક કામગીરી બંધ કરવાની ચીમકી

Dec 7, 2020, 09:06 PM IST