12 વર્ષની બાળકી

અમદાવાદમાં 12 વર્ષીય બાળકીનું કોમ્પ્લેક્ષ બ્લેડર એસ્ટ્રોફીનું સફળ ઓપરેશન

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વધુ એક સફળ સર્જરી કરવામાં આવી છે. 12 વર્ષની કિશોરીના પેટમાં હાડકા વચ્ચે 10 ઈંચની જગ્યા હતી, જેને ઓપરેશન કરી 1 ઈંચ કરવામાં આવી છે. સિવિલના 5 ડોક્ટરોની ટીમે 8 કલાકના જટિલ ઓપરેશન બાદ કિશોરીનુ સફળ ઓપરેશન કર્યું.

Jul 18, 2019, 04:19 PM IST