ગાંધીનગર જુનીયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈ સરકાર સજજ,તમામ અધિકારી-કર્મચારીઓ ત્રણ દિવસ સુધી DDO હવાલે

Gujarat government all set for smooth conduct of Junior Clerk exam tomorrow

Trending news