અમદાવાદમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે જીવ બચાવવાની 'CPRની ટ્રેનિંગ' લીધી

Trending news