સુરતના ઉમરપાડા પંથકમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી, વાવણી લાયક વરસાદ થતાં જગતનો તાત ખુશખુશાલ

Monsoon 2024: Roads turn rivers as torrential rains lash parts of Surat's Umarpada; Farmers rejoice

Trending news