પંચમહાલ: ગોધરામાં ગરીબોનું અનાજ ચાઉં કરી જવા મામલે પ્રદેશના મોટા નેતાએ અધિકારીને પોલીસ ફરિયાદ ન કરવાનો આપ્યો આદેશ

Panchmahal: Officer allegedly asks DSO not to file complaint against culprit involved in PDS scam

Trending news