સાધુ અશ્લિલ વિડીયો મામલે બોટાદમાં હરિભક્તોમાં ભારે રોષ, 'જો આવા સાધુઓને નહીં હટાવાય તો કરાશે આંદાલન'

There is a lot of anger among the Hari devotees in Botad regarding the sadhu obscene video, 'If such sadhus are not removed, there will be a movement'.

Trending news