close

News WrapGet Handpicked Stories from our editors directly to your mailbox

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2019: ಇವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 108 ಹೆಸರುಗಳು!

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Yashaswini V Yashaswini V | Updated: Aug 22, 2019 , 04:06 PM IST
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2019: ಇವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 108 ಹೆಸರುಗಳು!
Photo Courtesy: India.com

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿಂದ. ಅಷ್ಟಮಿಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನವಾಯಿತೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಕೃಷ್ಣನು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ತಂದೆ ವಸುದೇವ ಅವನನ್ನು ಸೋದರಮಾವನಾದ ಕಂಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂದರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 'ದೇವಕಿ' ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯಾದರೆ, 'ಯಶೋಧೆ' ಅವನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಆತನನ್ನು ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮುರಾರಿ, ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಾಲ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು, ಕೃಷ್ಣನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮುರಾರಿಯ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಚೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣನ 108 ಸ್ತೋತ್ರ.....
1. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
2. ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ
3. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
4. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
5. ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
6. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
7. ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
8. ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ
9. ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
10. ಓಂ ಹರಿಯೇ ನಮಃ
11. ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಚಕ್ರಾಸಿಗದಾ ನಮಃ
12. ಓಂ ಸಂಖಾಂಬುಜಾ ಯುದಾಯುಜಾಯ ನಮಃ
13. ಓಂ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
14. ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
15. ಓಂ ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
16. ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಾ ಸಂಹಾರಿಣೆ ನಮಃ
17. ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯನುಜಾಯ ನಮಃ
18. ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ
19. ಓಂ ಶಕತಾಸುರ ಭಾಮ್ಜನಾಯ ನಮಃ
20. ಓಂ ನಂದವ್ರಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ
21. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
22. ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
23. ಓಂ ನವನೀತ ನಟನಾಯ ನಮಃ
24. ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸದಕಾಯ ನಮಃ
25. ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
26. ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
27. ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
28. ಓಂ ಶುಕವಾಗ ಮೃತಾಬ್ದೀಂದವೇ ನಮಃ
29. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
30. ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
31. ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಿ ಚರಾಯ ನಮಃ
32. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
33. ಓಂ ದೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
34. ಓಂ ತೃಣೀ ಕೃತ ತೃಣಾ ವರ್ತಾಯ ನಮಃ
35. ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
36. ಓಂ ಉತ್ತಲೋತ್ತಾಲ ಭೇತ್ರೆ ನಮಃ
37. ಓಂ ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಯೇ ನಮಃ
38. ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
39. ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
40. ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
41. ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
42. ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
43. ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
44. ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
45. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
46. ಓಂ ಪೀತವಾಸನೇ ನಮಃ
47. ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
48. ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚ ಲೋದ್ದತ್ರೆ ನಮಃ
49. ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
50. ಓಂ ಸರ್ವಪಾಳಕಾಯ ನಮಃ
51. ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
52. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
53. ಓಂ ಕಾಮಜನಕಯ ನಮಃ
54. ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
55. ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
56. ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
57. ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
58. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
59. ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
60. ಓಂ ತುಳಸಿದಾಮ ಭೂಷನಾಯ ನಮಃ
61. ಓಂ ಶಮಂತಕ ಮಣೆರ್ಹರ್ತ್ರೆ ನಮಃ
62. ಓಂ ನರನಾರಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
63. ಓಂ ಕುಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
64. ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
65. ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
66. ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ನಮಃ
67. ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
68. ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ
69. ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
70. ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ
71. ಓಂ ನಾರಾಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
72. ಓಂ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
73. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
74. ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿಚ್ಚೆತ್ರೆ ನಮಃ
75. ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
76. ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ
77. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
78. ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
79. ಓಂ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
80. ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ
81. ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
82. ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
83. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
84. ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
85. ಓಂ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ
86. ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
87. ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
88. ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರಾ ವಿದ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
89. ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕಾರಂತಕೃತೇ ನಮಃ
90. ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೆ ನಮಃ
91. ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
92. ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರಧಿಯೇ ನಮಃ
93. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
94. ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೊಧದಿಯೇ ನಮಃ
95. ಓಂ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
96. ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
97. ಓಂ ಯಜ್ನಭೋರ್ಕ್ರ್ತೆ ನಮಃ
98. ಓಂ ದಾನವೆಂದ್ರ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
99. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
100. ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
101. ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
102. ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ ನಮಃ
103. ಓಂ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ
104. ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
105. ಓಂ ತೀರ್ಧಕೃತೇ ನಮಃ
106. ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
107. ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
108. ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ