जागतिक वडापाव दिन

जागतिक वडापाव दिन | मुंबईसोबत असा वाढत गेला वडापाव

बरीच वर्षे केवळ बटाटावडा खाल्ला जायचा. त्याला पावाने कधीपासून साथ दिली याबद्दल मतमतांतरे आहेत. दादर वगैरे परिसरातील गिरणी कामगारांनी 

Aug 23, 2019, 06:23 PM IST