தங்கத்தை வித்தா வருமான வரி கட்டணுமா...!!!

தங்கத்தை விற்கும்போது எவ்வளவு வருமான வரி செலுத்த வேண்டும்  என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - ZEE Bureau | Last Updated : Aug 23, 2020, 04:57 PM IST
  • இந்தியாவில் பெரும்பாலானோர், தங்கத்தை நகைகளாக அல்லாமல் டிஜிட்டல் வடிவில் வைத்திருக்கின்றனர்.
  • டிஜிட்டல் வடிவில் வைத்திருக்கும் போது, தங்கம் திருடு போகும் என்ற பயம் இல்லை. அதனை கட்டிக்ககாக்க வேண்டிய தலைவலியும் இல்லை.
தங்கத்தை வித்தா வருமான வரி கட்டணுமா...!!!

இந்தியாவில் தங்கம் வாங்க நான்கு வழிகள் உள்ளன.

1. நகைகள் அல்லது நாணயங்களாக வாங்கும் தங்கம் 

2. தங்க பரஸ்பர நிதியில் முதலீடு 

3.டிஜிட்டல் தங்கம் 

4. தங்க பத்திரங்கள்

 நீங்கள் தங்கத்தை விற்கும்போது உங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுகிறது மற்றும் வரி விகிதம் , நீங்கள் அதை எந்த வகைகளில் வாங்கியுள்ளீர்கள் என்பதை பொறுத்தது

1. நகைகள்  மற்றும் நாணய வடிவில் வாங்கும் போது, அதிலிருந்து கிடைக்கும் லாபத்திற்கு வரி விதிக்கப்படும். 

பெரும்பாலானவர்கள் தங்கத்தை நகைகளாக அல்லது நாணயங்களாகத்தான் வாங்குகிறார்கள் . இந்த வடிவில் உள்ள தங்கத்தை விற்கும் போது அதற்கான வரிவிதிப்பு அதை நீங்கள் எவ்வளவு காலம் வைத்திருந்தீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது. தங்கம் வாங்கிய நாளிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் விற்கப்பட்டால், அது குறுகிய கால மூலதனமாக கருதப்படுகிறது. குறுகிய கால மூலதனத்தில் கிடைத்த வருமானமாக கணக்கிடப்பட்டு உங்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய வருமான வரி அளவின் அடிப்படையில், வரி விதிக்கப்படும். மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விற்கப்படும் தங்கம் நீண்ட  கால மூலதன ஆதாயங்கள் என்ற வகையில் 20% வரி விதிக்கப்படும்.

2. தங்க பரஸ்பர நிதியம் என்னும் போது பரஸ்பர நிதியிலிருந்து கிடைக்கும் இலாபங்களுக்கான வரி விதிக்கப்படும்

தங்க பரஸ்பர நிதியத்தில் முதலீட்டில் கிடைக்கும் இலாபங்களும், நகைகள் மற்றும் நாணயத்தில் கிடைக்கும் இலாபத்தை போலவே கணக்கிடப்பட்டு வரி விதிக்கப்படுகின்றன. 

ALSO READ | தங்கத்தை கட்டியாக கடத்துவது பழைய ஸ்டைல்.... ஷீட்களாக கடத்துவது புது ஸ்டைல்...!!!

3. டிஜிட்டல் தங்கத்தின் மீதான வரி

டிஜிட்டல் தங்கம் தங்கத்தை வாங்கவும் முதலீடு செய்யவும் ஆன ஒரு புதிய வழி. ஆவண வடிவில் தங்கம் இருப்பதால், திருடு போகும் வாய்ப்பு இல்லை. அதனை கட்டி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கவலை இல்லாததால் இதனை அதிக அளவில் வாங்குகின்றனர். பல வங்கிகள், மொபைல் வாலெட்டுகள் மற்றும் தரகு நிறுவனங்கள் தங்கள் பயன்பாடுகளின் மூலம் தங்கத்தை விற்க தங்கத்தை விற்கும் முன்னணி நிறுவனங்களான MMTC-PAMP அல்லது SafeGold  போன்றவற்றுடன் இணைந்துள்ளன. தங்க நகைகள்  அல்லது தங்க பரஸ்பர நிதிகள்  டிஜிட்டல் தங்கத்தின் மூலம் கிடைக்கும் இலாபத்திற்கும் வரி விதிக்கப்படுகிறது.

4. தங்க பத்திரங்கள் மூலம் கிடைக்கும் இலாபத்திற்கான வரி

இவை  தங்கத்தை கிராம் அளவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசாங்க பத்திரங்கள். அவை  தங்கத்தை நகையாக அல்லது நாணயமாக வைத்திருப்பதற்கு மாற்றாக இருக்கின்றன. இந்த பத்திரங்கள் இந்திய அரசாங்கத்தின் சார்பாக ரிசர்வ் வங்கியால் வழங்கப்படுகின்றன.  ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் எட்டு ஆண்டுகள் உங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் முதிர்வு காலத்தை தேர்தெடுக்கலாம்.

ALSO READ | தங்கத்தை நகையாக வாங்குவது வேஸ்ட்.... தங்கத்தை முதலீடு செய்ய Mutual fund தான் பெஸ்ட்...!!!

தங்கப் பத்திரங்கள் எட்டு ஆண்டுகளின் முடிவில் முதிர்ச்சி அடையும் போது, ​​அதிலிருந்து கிடைக்கும் எந்த மூலதன இலாபத்திற்கும் முற்றிலும் வரிவிலக்கு உண்டு. இருப்பினும், நீங்கள் ஆரம்பகால மீட்பு சாளரத்தின் வழியாக (5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திறக்கிறது) அல்லது இரண்டாம் நிலை சந்தை வழியாக வெளியேறினால், மூலதன ஆதாய வரி என்பது உடல் தங்கம் அல்லது தங்க பரஸ்பர நிதிகள் அல்லது தங்க ப.ப.வ.நிதிகளுக்கு பொருந்தக்கூடியதைப் போலவே பயன்படுத்தப்படும்.

தங்கப் பத்திரங்கள் ஆண்டுக்கு 2.50% என்ற விகிதத்தில் வட்டியை செலுத்துகின்றன, மேலும் இந்த வட்டி உங்கள் வரிச்சட்டின் படி முற்றிலும் வரி விதிக்கப்படுகிறது.

More Stories

Trending News